System Lojalnościowy Loyalty Club

System Lojalnościowy Loyalty Club

799,00 zł netto

Dynamicznie zmieniające się środowisko ekonomiczne a wraz z nim zmieniające się upodobania i wymagania stawiają przed usługodawcami wiele nowych zadań. Jednym z nich jest bliższa identyfikacja klientów, poznanie ich preferencji oraz wytworzenie z nimi stałej, silnej relacji. 

Więcej szczegółówDynamicznie zmieniające się środowisko ekonomiczne a wraz z nim zmieniające się upodobania i wymagania stawiają przed usługodawcami wiele nowych zadań. Jednym z nich jest bliższa identyfikacja klientów, poznanie ich preferencji oraz wytworzenie z nimi stałej, silnej relacji. Takie podejście umożliwia wypromowanie i odpowiednią sprzedaż usług i produktów, często znacznie sprawniej niż uczyni to konkurencja.

W celu pozyskania potrzebnych do realizacji tego celu informacji firmy używają wielu technik, z których najbardziej efektywna związana jest wykorzystaniem identyfikacyjnych kart plastikowych w systemach lojalnościowych. Już same karty plastikowe w ograniczonym zakresie pozwalają na realizację niektórych wymienionych powyżej postulatów, właściwą jednak efektywność ich wykorzystania uzyskuje się po zintegrowaniu kart z innymi elementami tworząc informatyczny system lojalnościowy. Połączenie takie umożliwia prowadzenie nowoczesnego marketingu opartego o bazę wiedzy o klientach, ich upodobaniach i zmianach tychże upodobań oraz monitorowanie reakcji poszczególnych grup klientów na prowadzone akcje reklamowe. To z kolei umożliwia wytworzenie i zmodyfikowanie oferty pod kątem optymalnego dostosowania jej do wymagań rynkowych oraz znacznie ułatwia zbudowanie trwałych więzi pomiędzy klientami a firmą. Ponadto zastosowanie profesjonalnie przygotowanych kart plastikowych wpływa na budowę nowoczesnego wizerunku firmy będąc doskonałą jej promocją.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferujemy Państwu funkcjonalny, prosty w obsłudze program do obsługi systemu lojalnościowego LoyaltyClub. Jego główne zadania to ewidencja transakcji lojalnościowych: sprzedaż, zwrot oraz odbiór nagród. Program umożliwia użytkownikowi dynamiczne definiowanie towarowych (usługowych) przeliczników punktowych co czyni go niezwykle uniwersalnym i ułatwia prowadzenie wszelkiego rodzaju promocji a także wspomaga sprzedaż wybranych towarów lub usług (np.: poprzez atrakcyjne okolicznościowe punktowanie). Wszelkie operacje dokonywane w systemie są ewidencjonowane w bazie danych. Dzięki programowi komputerowemu bardzo łatwo można sprawdzić stan punktowy danego klienta oraz przygotować interesujące raporty o transakcjach. Stan sald punktowych klientów znajduje się w bazie danych. Karta jest jedynie identyfikatorem (unikalny numer na pasku magnetycznym lub w kodzie kreskowym) i żadne inne dane nie są na niej przechowywane. Program LoyaltyClub działa niezależnie od systemu sprzedaży (kasowego). 

Podstawowe parametry :

Program może pracować w środowisku Windows98/Me/2000/XP, VISTA,WIN 7, WIN8
Jest prosty w obsłudze, wymaga podstawowej wiedzy o obsłudze komputera oraz znajomości środowiska Windows. Program LoyaltyClub umożliwia:

- prowadzenie kartotek danych:

 - klientów 
 - typów kart 
 - towarów / usług
 - nagród

- ewidencjonowanie trzech typów transakcji lojalnościowych:
  - sprzedaż,
  - zwrot,
  - odbiór nagrody;

- ewidencjonowanie punktów zdobytych przez poszczególnych klientów:

 - filtrowanie zdarzeń i raportowanie