Wspomagając inicjatywę Bezpiecznej i Przyjaznej Szkoły proponujemy wszystkim placówkom edukacyjnym atrakcyjne warunki finansowe w zakresie wdrażania systemów identyfikacji wizualnej oraz kontroli dostępu do pomieszczeń . Specjalnie przygotowana oferta uwzględnia kolejne etapy wprowadzania systemu z możliwością jego rozszerzenia w dowolnym momencie.

Etapy wdrażania systemów identyfikacji wizualnej i kontroli dostępu:

Wprowadzenie identyfikatorów ze zdjęciem na kartach plastikowych dla uczniów i nauczycieli. Karty identyfikacyjne wyposażone są w układ zbliżeniowy.

- Objęcie systemem kontroli dostępu wejść na teren szkoły oraz wybranych pomieszczeń o wyższym poziomie zabezpieczenia ( np. pokój nauczycielski )

- Integrację z  e-dziennikiem

- Rozbudowa systemu kontroli dostępu o ewidencję wydawanych posiłków w szkolnej stołówce i dostęp do szatni.

- Wdrożenie ewidencji wypożyczeń książek w bibliotece szkolnej.


Przygotowując ofertę staramy się dostrzec potrzeby szkoły oraz zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie uwzględniając zakładany budżet.